Výběrové řízení na nejvhodnější nabídku ke koupi nemovitého majetku

Popis nemovitosti: Budova rekreačního objektu bez č.p. na parcele č 38/1 a 38/2 v katastrálním území Kolišov. Jedná se o zděnou jednopodlažní nepodsklepenou budovu o zastavěné ploše 126 m2 spolu s parcelou č. 38/2 o výměře 21 m2. Parcela č. 38/1 o výměře 115 m2, na které stojí větší část budovy je majetkem Panství Bechyně. Rekreační objekt se nachází v blízkosti rybníka "Komora"
v k. ú. Kolišov. Přístupová komunikace k budově vede od silnice II. tř. Opařany – Bernartice


DPL OPAŘANY ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY ŠKOLY

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA OPAŘANY
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice, zadávací řízení organizované formou výzvy více zájemcům ve smyslu § 12 odst. 3 zákona a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách: "DPL OPAŘANY ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY"