Filip Tomsa četl dětem 19.3.2018 27. Čtení s přáteli v nemocnici

Fotodokumentace z akce Čtení s přáteli v nemocnici s Filipem Tomsou 19.3.2018