Kroniky DPN

Fotodokumentace ze Dne kronik v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany